WRR publicatie; Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht

Het bevorderen van goed werk voor iedereen is een belangrijke maatschappelijke opgave. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt vast dat de kwaliteit van werk voor veel mensen onder druk staat. OVAL herkent dit uit de praktijk en onderschrijft de wetenschappelijke bevindingen. Het WRR-rapport is een extra stimulans om de handen ineen te slaan. Het is tijd voor concreet beleid en actie.

Werk is belangrijk voor het individu, de economie en de samenleving. Een randvoorwaarde is dat het werk ook goed is voor de werkende zelf. Onder invloed van technologie, flexibilisering en intensivering dreigen steeds meer werkenden de greep op hun werk te verliezen. Werkdruk en (baan-)onzekerheid neemt toe. Veel van ons werk is mensenwerk. Grip op geld, grip op het werk en grip op het leven zijn noodzakelijk stelt de WRR.

Werk, gezondheid en inzetbaarheid zijn nauw met elkaar verweven. Dat de helft van het verzuim wordt veroorzaakt door het werk zelf is onverantwoord en onacceptabel. Het hoge aantal mensen met burnoutklachten (17,5 procent) speelt hierbij een belangrijke rol. De helft van de werkenden ervaart een gebrek aan autonomie, velen ervaren hoge taakeisen of te weinig ruimte voor ontwikkeling. Allemaal factoren die kunnen leiden tot stressklachten en uitval. Ook het altijd bereikbaar zijn en een continue stroom aan informatie kan negatieve effecten hebben. OVAL vraagt aandacht voor het voorkomen van werkstress en het bevorderen van werkplezier. Onder meer door gerichte ondersteuning en het organiseren van de jaarlijkse Week van de Werkstress.

Een vaste baan voor het leven bestaat niet meer. Tegelijkertijd werken mensen steeds langer door. Bij een loopbaan hoort beweging. Je moet een leven lang blijven ontwikkelen. Dit stelt hoge eisen aan het verandervermogen van werkenden. Niet iedereen kan dit alleen. Als mensen en organisaties hierbij ondersteuning nodig hebben dan moeten zij ook goed geholpen worden. Kwaliteit van de begeleiding en maatwerk zijn daarbij bepalend voor het succes.

Nederland investeert nauwelijks meer in actief arbeidsmarktbeleid, ook in vergelijking met andere Europese landen. Ongeveer 1, 6 miljoen mensen hebben een uitkering. Een miljoen mensen wil (meer) werken maar mensen zonder werk krijgen nauwelijks scholing of begeleiding. Omdat werk zo belangrijk is, kunnen en mogen we mensen niet ‘afschepen’ met een uitkering en aan de kant laten staan. ‘Iedereen aan de slag’ is de ambitie van de alliantie Samen werk voor werk, een samenwerkingsverband van OVAL, NRTO, ABU en Cedris die zich samen met werkgevers, gemeenten en UWV zich ervoor inzetten dat niemand aan de kant staat.

OVAL roept het Kabinet en sociale partners op om werk te maken van het bevorderen van goed werk voor iedereen. Het is tijd voor concreet beleid en actie. Maak daarbij vooral gebruik van de reeds aanwezige kennis en expertise van partijen actief op de arbeidsmarkt.

Persbericht OVAL

Bron: OVAL

Loopbaanlink omdat: