prinsjesdag 2019; de highlights voor vitaliteit, activering en loopbaan op een rij

 

In dit document lees je de belangrijkste punten uit de Prinsjesdagstukken (Troonrede, miljoenennota en de begrotingen 2019) die relevant zijn voor de branche voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan.

Uitgelicht door LoopbaanLink:

Project Simpel Switchen

Het kabinet wil dat mensen makkelijker aan het werk komen én blijven. Met het project Simpel Switchen wil het kabinet samen met alle betrokkenen drempels wegnemen om te gaan werken. Dit wil het kabinet doen door veiligheid en zekerheid te bieden aan mensen om terug te vallen op de uitkering als dat toch nodig blijkt. Het project richt zich op mensen met een Wajong-uitkering, mensen die vallen onder de Participatiewet en mensen met een arbeidsbeperking. Zo ontvangen bijvoorbeeld mensen met een uitkering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en gaan werken, de eerste vijf jaar geen herbeoordeling krijgen op basis van hun inkomsten. In het najaar 2020 start het scholingsexperiment voor mensen met een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Er wordt een leerwerkpakket gemaakt, waarbij mensen op de werkvloer zich ontwikkelen met steun van een coach. Specifiek voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie lopen pilots met de praktijkverklaring in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

De Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en alle bijbehorende stukken zijn beschikbaar op de website van Rijksoverheid op: www.rijksoverheid.nl

Loopbaanlink omdat: