Loopbaan- en teamontwikkeling; onze visie

Voor de individuele trajecten werken we vanuit Positieve Gezondheid en maken we voor de coaching gebruik van de relativerende en humorvolle werkwijze van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Voor de teamtrajecten werken we vanuit Drijfveren. Met deze methoden worden verbeterpunten snel inzichtelijk en worden verbeterplannen vanuit een breed perspectief en op basis van zelfregie en intrinsieke motivatie haalbaar geformuleerd.

ACT

ACT is de methode om je denkhoofd de plek kunnen geven die het toekomt. Een plek tussen alle even waardevolle  ‘elementen’ waaruit we als mens bestaan. Bij het herijken van je (rol binnen je) loopbaan al dan niet na een periode van ‘naast de arbeidsmarkt gestaan te hebben’  helpt ACT enorm. Samen met ACT laat ik je ervaren dat niet je denkhoofd er met jou van door hoeft te gaan maar dat je de keuze hebt om zelf de knoppen met al je zintuigen, emoties en gedachten te bedienen en zo tot een met liefde voor jezelf gekozen vervolg te komen.

 

Positieve Gezondheid

Onze visie is dat een loopbaan of re-integratie vraagstuk zelden alleen met werk te maken heeft. Om de simpele reden dat een mens altijd zichzelf meeneemt naar zijn werk en ‘zichzelf’ op meerdere  vlakken uit balans kan zijn. Alleen het uitbalanceren van werk, als dat al zou kunnen, geeft geen duurzaam resultaat. We dragen bij aan het verhogen van het aanpassingsvermogen zodat hij/zij onder eigen regie de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven beter aankan. Zo voorkom je burn-out.

We doen dit in 1e, 2e en 3e spoor re-integratietrajecten, UWV Participatie interventies, Werkfit of Naar werk maar het liefst zijn we dit allemaal voor met de inzet van de Loopbaan-APK en de Ontwikkeltrajecten in onze Duurzame Inzetbaarheid interventies.

Werk in balans heeft een positief effect op alle 6 pijlers van Positieve Gezondheid; Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen, Dagelijks Functioneren en Lichaamsfuncties.

 

Drijfveren

In samenwerking gaat het bij uitstek over Meedoen; communicatie staat centraal. Medewerkers die individueel in balans zijn leveren een waardevolle bijdrage aan de samenwerking en daarmee aan een positief werkklimaat. Deze bijdrage komt optimaal tot zijn recht in samenwerkingsverbanden waarbij men elkaar op elkaars verschillen weet te waarderen en waar samen leren en samen ontwikkelen centraal staat. Van elkaar weten welke drijfveren achter gedrag zitten, kan een enorme eye-opener zijn in het ontdekken en waarderen van verschillen en voor veel ontspanning en daardoor meer werkgeluk in het team zorgen.

Loopbaanlink omdat: