45+ en nadenken over de toekomst? Maak gebruik van het ontwikkeladvies!

Is een Ontwikkeladvies iets voor jou?

Ben je vijfenveertig jaar of ouder en werkzaam in een van de deelnemende beroepsgroepen? Dan kun je gebruik maken van het Ontwikkeladvies. Je krijgt dan kosteloos persoonlijk en op maat gemaakt advies van een loopbaanadviseur. Tijdens een aantal gesprekken van in totaal minimaal vier uur, zullen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het Ontwikkeltraject zul je een bruikbaar Ontwikkelplan hebben opgesteld dat je meer zicht geeft over wat de toekomst voor je brengt. Je zult een beter beeld hebben van wat je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat je werkend je pensioen-leeftijd kan bereiken. Voor advies kun je uiteraard ook altijd terecht bij je huidige werkgever, vakbond of andere organisaties.

Deelname is vrijwillig en in een veilige omgeving

Deelname aan het Ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het Ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en de loopbaanadviseur. Jouw werk-gever wordt dus niet geïnformeerd over uw deelname en de resultaten van het Ontwikkeladvies. U mag zelf weten of je dit later met je leidinggevende bespreekt of niet. Wat moet je doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies? Je hoeft eigenlijk heel weinig te doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies. De belangrijkste stap is dat je een  loopbaanadviseur zoekt die je een Ontwikkeladvies wil en mag geven. De aanvraag van de subsidie wordt door de loopbaanadviseur gedaan. Loopbaanlink mag  ontwikkeladviezen geven.

Deelnemende beroepsgroepen

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn in een van de volgende beroepsgroepen en niet werkzaam in sector Zorg&Welzijn of sector Rijk;

  • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • schoonmakers;
  • werkenden in het primair onderwijs;
  • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Als je al werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kan doen of al een ontslag/reorganisatie regeling voor je van kracht is, kun je niet deelnemen aan het ontwikkeladvies. Het is dan mogelijk om via je werkgever een ouplacementtraject te vragen of in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het  UWV of de gemeente een Werkfit of Naar Werk traject.

Loopbaanlink omdat: