UWV

Het UWV onderscheidt drie re-integratie trajecten “Modulaire dienstverlening”, “Werkfit maken” en “Naar Werk” bij Loopbaanlink kun je voor alle-3 terecht.

Heb je een Ziektewet, WIA of Wa-jong uitkering vraag ernaar bij je contactpersoon van het UWV.

Je mag zelf het re-integratiebureau (waarmee het UWV een overeenkomst heeft) kiezen waarbij je jouw re-integratietraject wilt volgen.

Heel mooi, want hoe beter een coach en zijn/haar werkwijze bij je passen en afgestemd zijn op jouw situatie, hoe prettiger het traject verloopt en hoe groter de kans van slagen is.

Wil je, na een vrijblijvend intakegesprek, je re-integratietraject bij Loopbaanlink volgen, dan stellen we een persoonlijk re-integratieplan op.

Modulaire Dienstverlening

 •  Participatie interventie

De cliënt wordt gecoacht om op structurele basis deel te gaan nemen aan enige vorm van een sociaal netwerk buitenshuis. En de activiteiten zelfstandig binnen en buiten zijn eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden. Hij pakt daartoe nieuwe activiteiten op, of bouwt bestaande activiteiten uit.

Resultaat: Na inzet van deze Re-integratiedienst bevindt de cliënt zich tenminste op trede 2 van de participatieladder

 • Bevorderen Maatschappelijke Deelname

De cliënt wordt gecoacht om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van vrijwilligerswerk of regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband. Hij pakt daartoe nieuwe activiteiten op, of bouwt bestaande activiteiten uit.

Resultaat: Na inzet van deze Re-integratiedienst bevindt de cliënt zich tenminste op trede 3 van de participatieladder

 • Begeleiding bij scholing

De cliënt wordt gecoacht bij het doorlopen van door UWV noodzakelijk geachte scholing en waar van toepassing het afleggen van toetsen.

Resultaat: Na inzet van deze Re-integratiedienst heeft de cliënt de scholing volledig doorlopen en de noodzakelijke toetsen afgelegd.

Voor een overzichtelijke weergave van wat je kan verwachten van dit traject:
Procesbeschrijving Re-integratie traject Modulaire dienstverlening

Werkfit

Aan het einde van dit traject ben je fit om concrete stappen naar de arbeidsmarkt te zetten.
Verdeeld over drie hoofdactiviteiten bestaat dit traject in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

Versterken van de werknemersvaardigheden
 • Arbeidsritme opbouwen
 • Onder leiding / toezicht werken
 • Zelfstandig opdrachten uitvoeren
Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit 
 • Fysieke weerbaarheid verhogen
 • Psychische weerbaarheid verhogen
  door middel van:
 • Leefstijlcoaching
 • Coaching op empowerment en creatievermogen
In beeld brengen van je arbeidsmarktpositie
 • Capaciteiten en vaardigheden in beeld brengen / concrete zoekrichtingen duiden
 • Concreet plan van aanpak opstellen richting betaald werk of als zelfstandig ondernemer
  door middel van:
 • Beroepskeuze- en persoonlijkheidstest
 • Focusgesprekken
 • Profilering en elevator Pitch
 • Netwerkgesprekken en meeloopdagen

Voor een overzichtelijke weergave van wat je kan verwachten van dit traject:
Procesbeschrijving Re-integratie traject Werkfit maken

Naar werk

Aan het einde van dit traject ben je aan het werk.

Bij dit traject kun je in grote lijnen de volgende onderdelen verwachten:

 • Persoonlijke coaching solliciteren (CV opstellen, motivatiebrief
  schrijven, Social Media gebruiken, netwerken en persoonlijke
  communicatie / sollicitatie gesprek voeren)
 • Coaching rondom zelfstandig ondernemerschap (indien van toepassing)
 • Nazorgtraject in de vorm van jobcoaching; begeleiding op de werkplek
  van de medewerker, leidinggevende en collega’s

Voor een overzichtelijke weergave van wat je kan verwachten van dit traject:

Procesbeschrijving Re-integratietraject Naar werk

Loopbaanlink omdat: