Outplacement

Een Outplacementtraject bij LoopbaanLink is gefaseerd:

Acceptatie

Achteraf is het altijd makkelijk gezegd  “het was de beste keuze die ik ooit gemaakt heb”. Voordat je die woorden gemeend uit kunt spreken heb je toch vaak wel het een ander te verwerken. Je verliest een deel van je identiteit, hoort er niet meer bij.

LoopbaanLink richt haar coaching op het versnellen van dit verwerkingsproces om weer zo snel mogelijk te komen tot een open, positieve houding. Een positieve kans-georiënteerde blik op de toekomst. Het vermogen om naar kansen te kijken komt weer terug als het ontslag is geaccepteerd en als je weet wat je in de toekomst wilt.

Loopbaanprofilering

Juist nu is het het moment om even stil te staan en “los” van kennis en ervaring te bepalen welk werk en welke werkomgeving in deze levensfase passen. We kijken hierbij breder dan opleiding, ervaring en interesseprofiel. Ook de sociale context waarin je leeft is bepalend voor de geschiktheid van een specifieke werksoort of –omgeving. Hetzelfde geldt voor de fysieke en emotionele gezondheid. Een duurzame match is uitgangspunt.

Mogelijk zal, wanneer dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, scholing worden ingezet.

In dit onderdeel van het traject wordt het profiel van de medewerker scherp; wat heb je te bieden. Naast CV en brief, wordt aandacht besteed aan ‘de marketing’. Het op de kaart zetten van jezelf, begint met een scherp loopbaanprofiel. Het inzicht in eigen kwaliteiten in combinatie met vooral ook intrinsieke motivatie, is nodig om jezelf overtuigend te kunnen presenteren in netwerken, bij potentiële werkgevers of in een sollicitatiegesprek.

Bij afsluiting van dit onderdeel beschik je over een concreet stappenplan hoe en met welk tijdspad naar de focus toegewerkt wordt. Bovendien ben je in staat jezelf te profileren, je heeft een elevator-pitch paraat, beschikt over een zich onderscheidend CV en je kunt jezelf in een aantal zinnen profileren in de zin van kwaliteiten en usp’s.

Arbeidsmarktverkenning

Uitgaande van het persoonlijk profiel maakt de medewerker een overzicht van mogelijke werkgevers. Werkgevers die passen bij het persoonlijk loopbaanprofiel.

De medewerker verzamelt informatie over welke functies, sectoren en concrete organisaties passen en in de buurt zijn. Ze selecteert vanuit die kennis organisaties waarmee ze graag nader kennis wil maken bijvoorbeeld door middel van het voeren van een netwerkgesprek of het organiseren van een meeloopdag.

Sollicitatie, presentatie en netwerken

In dit onderdeel staat solliciteren centraal. Het overgrote deel van de vacatures wordt al via de netwerken vervuld voordat ze openbaar zijn gemaakt. Sociale netwerken zoals LinkedIn zijn erg geschikt om je netwerk richting bedrijven waar je zou willen werken uit te breiden. Een eigen authentieke netwerkstijl staat hierbij centraal. We leren de medewerker het eigen netwerk optimaal te benutten. Daarnaast beschikt Loopbaanlink natuurlijk over een uitgebreid netwerk van bedrijven en instellingen in de regio, hiertoe krijgt de medewerker ook toegang.

Vervolgens houden we de vacatures die wel gepubliceerd worden natuurlijk ook in de gaten.

Er wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan het schrijven van sollicitatiebrieven, het optimaliseren van het CV en aan het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken. Dit laatste gebeurt door veelvuldig met behulp van video-opname te oefenen.

Loopbaanlink omdat: